Gratis frakt i Norge

Personvernerklæring

Loreanaonline Oslo respekterer personvernet til besøkende på nettsiden sin, spesielt rettighetene til besøkende knyttet til automatisert behandling av personopplysninger. Derfor, for å være fullstendig transparente med våre kunder, har vi formulert og implementert en policy angående disse behandlingsoperasjonene i seg selv, deres formål og mulighetene for registrerte til å utøve sine rettigheter på best mulig måte.

Inntil du godtar bruken av informasjonskapsler og andre sporingssystemer på nettstedet, plasserer vi ikke ikke-anonymiserte analytiske informasjonskapsler og/eller sporingsinformasjonskapsler på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. .

Ved å fortsette å besøke denne nettsiden godtar du følgende bruksvilkår.

Den nåværende versjonen av personvernerklæringen som er tilgjengelig på nettstedet er den eneste versjonen som gjelder så lenge du besøker nettstedet, inntil en ny versjon erstatter den gjeldende versjonen.

Artikkel 1 – Lovbestemmelser

Nettsted (heretter også kalt “nettstedet”): http://www.loreanaonline.no

Ansvarlig for behandling av personopplysninger (heretter også: “kontrolløren”): S.W.B. International LLP, opprettet i , 32 Kinburn street, London UK, firmanummer: OC441424

Artikkel 2 – Tilgang til nettsiden

Tilgang til nettstedet og bruken av det er strengt personlig. Du vil ikke bruke denne nettsiden og dataene og informasjonen den inneholder til kommersielle, politiske eller reklameformål eller for noe kommersielt tilbud, og spesielt vil du ikke bruke det til uønskede elektroniske tilbud.

Artikkel 3 – Innholdet på nettstedet

Alle varemerker, bilder, tekster, kommentarer, illustrasjoner, (animerte) bilder, videobilder, lyder, samt alle tekniske applikasjoner som brukes til å drive nettstedet og mer generelt alle elementene som brukes på dette nettstedet, er beskyttet av immaterielle rettigheter rettigheter. Enhver reproduksjon, repetisjon, bruk eller tilpasning, på noen måte, av hele eller deler av nettstedet, inkludert tekniske applikasjoner, uten skriftlig forhåndssamtykke fra administratoren, er strengt forbudt. Lederens unnlatelse av å iverksette umiddelbare tiltak mot et brudd skal ikke tolkes som et underforstått samtykke eller et avkall på rettslige skritt.

Artikkel 4 – Nettstedsadministrasjon

For riktig administrasjon av nettstedet kan administratoren når som helst

suspendere, avbryte eller begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet til en bestemt kategori av besøkende

fjerne all informasjon som kan forstyrre driften av nettstedet eller utgjøre et brudd på nasjonal eller internasjonal lov eller Internett-etikett.

gjøre nettstedet midlertidig utilgjengelig for å utføre oppdateringer

Artikkel 5 – Ansvar

Administratoren er på ingen måte ansvarlig for feil, sammenbrudd, vanskeligheter eller avbrudd i driften av nettstedet, som skyldes at nettstedet eller en av dets funksjoner ikke er tilgjengelig. Hvordan du kobler deg til nettsiden er ditt eget ansvar. Det er ditt ansvar å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte utstyret og dataene dine mot blant annet virusangrep på Internett. Du er også ansvarlig for nettstedene og dataene du konsulterer på Internett.

Administratoren er ikke ansvarlig for eventuelle rettslige prosesser som kan bli satt i gang mot deg:

på grunn av bruken av nettstedet eller tjenestene som er tilgjengelige via Internett

på grunn av brudd på vilkårene i denne personvernerklæringen

Administratoren er ikke ansvarlig for eventuelle skader du lider selv, eller tredjeparter eller utstyret ditt lider, som følge av din tilknytning til eller bruk av nettstedet. Du vil avstå fra enhver handling mot administratoren som et resultat.

Hvis administratoren er involvert i en tvist som følge av din bruk av denne nettsiden, har han rett til å erstatte fra deg alle skader han har lidd og vil lide som et resultat.

Artikkel 6 – Datainnsamling

Dine data vil bli samlet inn av Loreanaonline Oslo. Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; anses å være identifiserbar en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til ett eller flere spesifikke elementer av den fysiske, fysiologiske , genetisk, psykisk, økonomisk, kulturell eller sosial identitet.

Personopplysningene som samles inn på nettstedet brukes hovedsakelig av administratoren for å opprettholde forholdet til deg og, om nødvendig, for å behandle bestillingene dine.

 

Artikkel 7 – Dine rettigheter med hensyn til dine data

I samsvar med artikkel 13, paragraf 2, punkt b), i LVA, har enhver rett til å få tilgang til personopplysningene om ham, til å rette dem, slette dem eller begrense den aktuelle behandlingen, samt rett til å protestere mot behandling og rett til dataportabilitet. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss på info@loreana.no

Enhver slik forespørsel må ledsages av en kopi av et gyldig identitetsdokument, som du har påført din signatur, og adressen du kan kontaktes på. Du vil motta et svar på forespørselen din innen en måned etter at den er sendt inn. Avhengig av kompleksiteten og antall forespørsler, kan denne perioden forlenges med 2 måneder om nødvendig.

Artikkel 8 – Behandling av personopplysninger

Ved brudd på en lov eller forskrift som den besøkende mistenkes for og som myndighetene trenger personopplysningene som samles inn av administrator, vil disse bli gitt dem etter en uttrykkelig og begrunnet anmodning fra disse myndighetene, hvoretter slike personopplysninger vil ikke lenger være beskyttet av bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

Hvis viss informasjon er nødvendig for å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet, vil administratoren angi den obligatoriske karakteren til denne informasjonen når han ber om dataene.

Artikkel 9 – Kommersielle tilbud

Du kan motta kommersielle tilbud fra lederen. Hvis du ikke lenger ønsker å motta dem, vennligst send en e-post til følgende adresse: info@loreana.no

Hvis du møter personopplysninger under ditt besøk på nettstedet, må du avstå fra å samle inn det eller annen uautorisert bruk, samt fra enhver handling som krenker personvernet til den eller de berørte personene. Administratoren er på ingen måte ansvarlig i ovennevnte situasjoner.

Artikkel 10 – Oppbevaringsperiode for data

Dataene som samles inn av nettstedets administrator vil bli brukt og oppbevart i perioden fastsatt ved lov.

Artikkel 11 – Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på datamaskinens harddisk når du besøker nettsiden vår. En informasjonskapsel inneholder data som gjør at du kan gjenkjennes som en besøkende hver gang du besøker nettstedet vårt. Det er da mulig å tilpasse nettstedet vårt for deg og forenkle tilkoblingen din.

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på nettstedet vårt:

– Funksjonelle informasjonskapsler: som økt- og påloggingsinformasjonskapsler for å holde oversikt over økt- og påloggingsinformasjon.

– Anonyme analytiske informasjonskapsler: for å få innsikt i antall besøkende på nettstedet vårt basert på informasjon om antall besøkende, populære sider og emner. Dette gjør at vi bedre kan skreddersy kommunikasjon og informasjon til behovene til besøkende på nettsiden vår. Vi kan ikke se hvem som besøker nettsidene våre eller fra hvilken PC besøket skjer.

Spesifikt bruker vi følgende informasjonskapsler:

– Ingen andre informasjonskapsler

Når du besøker nettsiden vår, kan informasjonskapsler fra ansvarlig part og/eller tredjeparter installeres på utstyret ditt.

Artikkel 12 – Bildemateriale og produkter som tilbys

Det kan ikke utledes rettigheter fra det visuelle materialet som tilhører produktene som tilbys på nettsiden.

Artikkel 13 – Gjeldende lov

Nederlandsk lov gjelder for disse generelle vilkårene. Retten på administratorens etableringssted har enekompetanse for enhver tvist angående disse generelle betingelsene, med unntak av juridiske unntak.

Artikkel 14 – Kontakt

For spørsmål, informasjon om produktene eller på selve nettsiden, vennligst kontakt: kundeservice, info@loreana.no

Shopping cart

0
image/svg+xml

Ingen produkter i handlekurven.

Continue Shopping